26.8. -81
Keskiviikko

Koulussa aloitin pakin tekemisen1. Se tulee bensoja, paristoja ym. varten. Kotona tein läksyt, ja illemmalla katsottiin TV:stä "Viimeinen avovaunu" ja "Churchill ja kenraalit". Mentiin nukkumaan vasta klo. 23:00.

Aug 26th, 1981
Wednesday

At school I started making a tool box1. It is meant for my model engine fuel, glow plug battery etc. At home I did my homework, and later in the evening we watched "Last Stagecoach West" and "Churchill and the Generals" on the TV. I only went to bed at 11pm.

27.8. -81
Torstai

Koulun jälkeen tein läksyt, ja sitten menin pelaamaan tennistä pihalle. Kun tulin sisään (koska alkoi sataa) tein taas 4 moottoripyöräkorttia1. Sitten kävin pesulla ja nousin2 sänkyyn. Kello oli 20:30. Siellä kirjoitin päiväkirjaa ja luin Akuja.

Aug 27th, 1981
Thursday

After school I did my homework, and then went outside to play tennis. After getting back in (as it started raining) I made 4 additional motorcycle cards1. Then I took a shower and went up2 to bed. It was 8:30pm. In bed I wrote my diary and read some Donald Duck magazines.

  1. Käsityötunnilla saatiin valita mitä haluttiin tehdä, ja keksin, että tuollainen työkalupakin tapainen kuljetuslaatikko moottorin bensoille, käynnistysparistolle jne. olisi kätevä.
  1. We got to pick what we wanted to make during a hand craft class, and I thought I could use a tool box for the model engine fuel, glow plug battery and things like that.
  1. Olin keksinyt uuden aiheen Top Trumps-tyylisiin pelikortteihin: Moottoripyörät!
  2. "Nousin" sänkyyn, koska sänkyni oli parvella.
  1. I had figured out a new idea for Top Trumps-style playing cards: Motorcycles!
  2. I went up to bed, as my bed was on a platform.